Sen de paylaş, farkındalığa destek ol! #şansver

Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kişi hayatta kalmak için bir şans bekliyor.

Organlarını bağışla, yaşama şans ver!

Organ Bağışı Stantlarımız

Yaşama Şans Vermek Elinizde!

Ülkemizde organ yetmezliği nedeniyle yaşama tutunmaya çalışan 28 binden fazla kişi kendisine uygun organın bulunması için umutla bekliyor.

Yaşadıkları her güzel anın son olabileceğini bilerek yaşamaya çalışan; gözlerini kalıcı olarak yummamak, yaşamdan kopmamak hayali ile nefes alan bu insanlara her yıl 4 bine yakın kişi daha ekleniyor.

Buna karşın bağışların yeterli olduğunu söylemek ise mümkün değil…

Organ nakli merkezlerimiz sayesinde Medical Park olarak bugüne kadar binlerce kişinin organ bekleme hikayesini dinledik, tanığı ve hatta bu hikayelerin bir parçası olduk. Bu hikayelerin ortak noktası, hepsinin yaşamlarını sürdürebilmek için bir şans bekledikleri.

Şans Ver projemizle organ bekleyen insanlara ve bekleyişlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Çünkü organ bağışı ile şans vermek elimizde. Organlarınızı bağışlayın, yaşama şans verin!

Nasıl Bağışçı Olabilirim?

Organlarınızı bağışlamak için sağlık ocaklarına, il/ilçe sağlık müdürlüklerine, bu konuda yetkilendirilmiş devlet ve özel hastanelerin organ bağışı ünitelerine başvurabilirsiniz. İki tanık huzurunda imzalayacağınız organ bağış formu doğrultusunda size organ bağışçısı kartı verilecektir. Organlarınızı bağışladıktan sonra birinci derece yakınlarınızı bilgilendirerek, yakınlarınızın bu isteğinize sahip çıkmasını istemeniz vefatınızın ardından hukuki sürecin hızlı ilerleyebilmesi için önemlidir.

Şans Ver projesi kapsamında aşağıdaki hastanelerimizin giriş lobilerinde kuracağımız özel alanlardan organ bağışı işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Organ Bağışı Stantları

Stantlarımızı hafta içi 09.00-16.30, cumartesi günleri 09.00-12.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Akıl sağlığı yerinde olan ve 18 yaşını aşmış herkes organ bağışı yapabilir. Bağış yetkilendirilmiş devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları ve sağlık müdürlüklerinden gerçekleştirilebilir. Bağışçı iki şahit huzurunda bir form doldurduğunda ona Doku ve Organ Bağış Belgesi verilir. Yapılan organ bağışları o hastanenin yetkili kişisi tarafından internet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın Organ ve Doku Bağışı Listesi’ne eklenir. Bakanlık yetkilileri dışında kimse bu bilgileri görmeye yetkili değildir. Kartın üzerinde bulunan bilgiler de organ alımı için yeterli değildir. Mevzuat gereği kişi organlarını bağışmışsa da öldüğünde ailesine sorulur. Bağışın gerçekleşmesi için aileden 2 kişinin yazılı onayı gerekmektedir.

Evet. Kişi hayattayken tüm organlarını bağışlayabileceği gibi sadece karar verdiği organını da bağışlayabilir.

Hayır. Beyin ölümü beyne giden kan akımının tamamen kesildiği ve artık geri dönüşün olmadığı, hem tıbben hem de yasal olarak ölüm halidir. Bitkisel hayatta ise beyinde kan dolaşımı vardır.

Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Bu kişiler yoğun bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe rağmen bir süre sonra diğer hayati organlar da fonksiyonlarını kaybederler. Beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir. Beyin ölümü tıbbi bir ölümdür, geri dönüşümsüz bir süreçtir.

Hayır. Beyinde kan dolaşımı olduğu ve beyinsel fonksiyonları tamamen sonlanmadığı için bitkisel hayata girmiş bir kişiden organ alınamaz.

Tıp ilkelerine göre hiç kimsenin hayatı hiç kimse için feda edilemez. Bir kişinin hayatı bütün insanlık uğruna bile feda edilemez. O nedenle hiç bir endişeye gerek yoktur. Ayrıca organ nakli çok sayıda hekimin içinde yer aldığı bir süreçtir, herhangi bir suiistimal söz konusu olamaz. Ayrıca organların alınabilmesi için kişi hayattayken bağış yapmış olsa dahi, yine de ailenin izninin alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Hayır. Yaşarken organ bağışı yapılmış olsa ve kişinin “Doku ve Organ Bağış Belgesi” görülse bile, vefatın merhuma/merhumeye ailesinden iki kişinin yazılı onayı alınmaktadır. Bu nedenle yaşarken, organ bağışında bulunduğunuzu yakınlarınıza söylemeli ve onların bu arzunuza uymalarını istemelisiniz.

Evet, yaş sınırı olmaksızın bir kişinin organları yakınlarının onayı alındıktan sonra nakil için kullanılabilir. Kısaca yeni doğan bebekten itibaren, üst yaş sınırı olmaksızın tüm bağışlar nakil için değerlendirilir.

Evet. Medikal araştırmalar sonucu eğer hastanın böbrek ya da karaciğer nakline ihtiyacı olduğuna karar verilmiş ise bekleme listesine yazılabilir.

Hayır. Organ nakillerinde herhangi bir organ için ücret ödenme gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm nakil ameliyatları ve takipleri kamu ve özel hastanelerde sosyal güvence altındadır.

Hayır. Organ bağışı sonucu organı alan kişi ya da aileye bağışçının kim olduğu konusunda hiçbir bilgi verilmez.

Hayır. Organ bağışı yapan kişi yaşarken ya da ölümü sonucu ailesi, organın kime ya da kimlere gideceği konusunda karar yetkisine sahip değildir. Bağış yapıldıktan sonra tüm süreci Ulusal Koordinasyon Merkezi yapar.

Hayır. Kadavradan alınan organ nakilleri teknik ameliyatlar olduğundan, bedenin tamamen parçalanması asla söz konusu değildir. Ameliyatlar büyük bir titizlikle gerçekleştirilir.

Evet. Sağlık Bakanlığı tarafından nakil merkezine verilen listeye bağlı kalınarak nakiller herhangi bir ayrım yapılmaksızın ihtiyacın önemine göre gerçekleştirilir.

Bağışlanmış organlar üzerinden herhangi bir maddi çıkar elde edilemez. Bir insan hayatını kaybettikten sonra organları bağışlandığında bir koordinasyon sistemi devreye girmektedir. Bu sistem gereğince organlar Sağlık Bakanlığı’nın Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) ve oradan da Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) bildirilir. Organların merkezlere dağıtımı bu bildirimler sonucunda belirlenir.